Osahankinta

Osahankintaverkostoamme kehitetään jatkuvasti, ja ohutlevyhankinta, työstökonepalvelut, elektroniikan ja komponenttien hankinta kuuluvat huolella hoidettaviin rutiinitehtäviimme. Toiminnan tehokkuutta pidetään yllä oikea-aikaisella ja avoimella tiedonkululla asiakkaidemme ja osahankinta-verkostomme välillä. Näin toimien varmistamme kustannustehokkuuden.

Tekotekniikka on tarvittaessa mukana asiakkaiden tuotekehityksessä alusta alkaen. Jo suunnittelutyössä huomioidaan kaikki seikat, jotka vaikuttavat suunniteltavan laiteratkaisun rakenteeseen ja toiminnallisuuteen. Kustannustehokas ja ammattitaitoinen osahankinta on tärkeä osa palvelukokonaisuuttamme. Yhteys Tekotekniikan ja asiakkaan välillä syntyy, kun asiakas haluaa kehittää osahankinnan ja kokoonpanon prosesseja tai tehostaa kokoonpanon eri vaiheita nopeammiksi ja keskittyä tuotteiden laadun parantamiseen.

Osallistuminen tuotekehitysprosessiin

Yhteistyö asiakkaan oman tuotekehitystiimin kanssa on erittäin tärkeää, ja osallistumme tarpeen mukaan myös tuotteen kehittämiseen jo ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Ammattitaitoinen henkilökuntamme kehittää myös uusia innovaatioita ja komponentteja, jotka voivat tuoda huomattavaa lisäarvoa asiakkaan tuotantoprosesseihin. Asiakaslähtöinen sopimusvalmistus ei kuitenkaan tarkoita kalliita ja monimutkaisia ratkaisuja, ja kaiken lähtökohtana ovat asiakkaan kanssa sovitut tehtävät. Ratkaisumme ovat varsin joustavia ja muuntuvat asiakkaan tarpeiden mukaan. Tekotekniikan tarjoamien kokonaisratkaisujen avulla voidaan nopeuttaa sekä osahankintaa että tuotantoprosessia ja parantaa laatua mm. minimoimalla osahankinnassa tai kokoonpanoprosessissa tapahtuvat inhimilliset virheet.

Turun Tekotekniikka Oy

 Olemme erikoistuneet vaativaan laite- ja osakokoonpanoon sekä materiaalin hankintaan ja testaukseen. Tarjoamme korkealaatuisia sovellettuja ratkaisuja korkean teknologian laitekokoonpanoon. 

Ota yhteyttä